Oferta

Administracja sieciami

Utrzymanie i rozwój sieci LAN, w tym wdrożenie dostępu VPN.

Administracja systemami

Zdalna administracja systemami Linux i clustrami Proxmox.

Audyty stanu IT

Audyty inwentaryzujące i przedstawiające obecny stan zaplecza IT.

Konsultacje

Które pomogą zrozumieć i rozwiązać problemy z Waszą infrastrukturą IT.

Wdrożenia NAS

Wdrożenie własnego serwera NAS. zapewniającego bezpieczną kopię danych.

Zarządzanie infrastrukturą

Ewolucyjne zarządzanie zasobami IT w oparciu o dowolną formę współpracy.

Social Media