Oferta

Administracja sieciami

Najczęstszym zadaniem związanym bezpośrednio z IT stojącym przed różnego rodzaju przedsięwzięciami jest zabezpieczenie odpowiedniej sieci LAN umożliwiającej sprawne i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń komputerowych niezbędnym dla danego przedsięwzięcia.

Zabezpieczenie odpowiedniej sieci LAN powinno się rozpocząć od odpowiedniego jej zaprojektowania, co jest zadaniem typowo zarządczym, a które to także można znaleźć w mojej ofercie. Często właśnie od tego zaczynamy administrację siecią LAN. Planując jak powinna wyglądać i działać, a jeśli jakaś już istnieje, to to dodatkowo jak ewoluować ją do planowanego rozwiązania.

Zawsze staram się, o ile to możliwe, aby siecią dało się administrować zdalnie, co stanowczo obniża koszty administracyjne. Najczęściej skłaniam się do rozwiązań firmy MikroTik, która oferuje, moim zdaniem, produkty o najlepszym stosunku ceny do możliwości w kontekście małych i średnich przedsięwzięć.

Z mojej strony można liczyć między innymi na:

Planowanie sieci i jej rozwoju;

Wdrażanie rozwiązań sieciowych;

Konfigurację sprzętu sieciowego;

Projektowanie instalacji sieciowych i nadzór nad ich wykonaniem, a także wraz z moimi partnerami jej fizyczne wykonanie;

Bieżący nadzór nad siecią;

Bieżącą aktualizację bezpieczeństwa sprzętu i konfiguracji sieciowych;

Nadzór nad zaplanowanymi procedurami dopuszczenia użytkowników do dostępu sieciowego;

Konfigurację rozwiązań Firewall i VPN;

Planowanie i rozwój sieci WiFi;

Monitoring sieci;

Przy czym przedstawione tutaj są tylko najczęściej prowadzone działania, które w praktyce często uzupełniane są zadaniami dodatkowymi podyktowanymi indywidualnymi potrzebami klienta;

Warto podkreślić że prace związane z siecią najlepiej wykonuje się w oparciu o elastyczne umowy współpracy, gdyż z wyjątkiem naprawdę dużych i rozbudowanych systemów, najlepiej prace rozwojowe prowadzić w nocy, gdy ryzyko wystąpienia problemów nie będzie zbyt uciążliwe dla klientów. Z drugiej zaś strony, bieżące prace nadzorczo-interwencyjne potrzebne są bezpośrednio w godzinach pracy.

Social Media