Oferta

Administracja systemami

Różne zadania stojące przed zarządzającymi przedsięwzięciami wymagają niejednokrotnie utrzymania własnego serwera, lub nawet całej serwerowni. Niezależnie od tego czy jest to własny sprzęt czy wirtualna wynajęta maszyna wymaga ona odpowiedniej opieki administracyjnej. Nakład pracy poświęcony na tą opiekę bywa różny i zależny od skali potrzeb. Jednak zarządzający którzy mają potrzebę posiadania własnych serwerów i chcą aby one sprawnie działały nie mogą uniknąć nakładów na administrację nimi.

Z mojej strony klienci mogą liczyć na pełną elastyczność. Jestem w stanie podjąć się administracji pojedynczych serwerów, jak i całych serwerowni. Formę współpracy zawsze dostosowuję do aktualnych potrzeb klienta.

Specjalizuję się w administracji serwerami Linux i clustra Proxmox. Wśród wielu zadań administracyjnych warto wymienić te najczęściej potrzebne klientom:

Konfiguracja serwerów według dokumentacji systemu;
Konfiguracja usług według dokumentacji systemu;
Bieżąca aktualizacja i monitoring serwerów wraz z ich oprogramowaniem;
Administracja serwerami pocztowymi opartymi o serwery: Postfix, Dovecot;
Administracja serwerami web pracującymi na oprogramowaniu: Apache2 i Nginx;
Administracja bazami danych: MySQL, SqLite;
Administracja revese proxy w oparciu o oprogramowanie Nginx i perdition;
Administracja rozwiązaniami typu NAS;
Administracja clustra Proxmox;

Poza wspomnianymi oraz standardowymi zadaniami chętnie podejmuję się administracji indywidualnymi aplikacjami bądź to specjalistycznymi bądź tworzonymi pod klucz.

Natomiast dla tych, którym zdarzyło się zaniedbać system IT, oferuję interwencje awaryjne. Z zastrzeżeniem wcześniejsze oceny możliwości skutecznego ich przeprowadzenia.

Social Media