Oferta

Audyty stanu IT

Czasami firmie lub organizacji potrzebny jest audyt IT. Czasem w celach kontrolnych, czasem po prostu potrzebne jest niezależne zdanie osób z zewnątrz, a bywa i tak że trzeba całą dokumentację odtwarzać z natury. We wszystkich tych wypadkach przydanym narzędziem okazuje się audyt IT.

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w branży IT a także, w razie potrzeby, wsparciu partnerów z którymi pracuję, jestem w sanie zaoferować przeprowadzenie audytu IT pod różnymi kątami aspektów o których zleceniodawca che mieć niezależną opinię.

Typowe przykłady audytów IT to:

Audyt inwentaryzacyjny sprzętu i oprogramowania;

Odtworzenie dokumentacji IT z natury;

Audyt zasadności stosowania poszczególnych rozwiązań IT;

Audyt zabezpieczeń sieci LAN;

Audyt licencji na stosowane oprogramowanie;

Audyt polityki bezpieczeństwa stosowanej w organizacji;

Audyt bezpieczeństwa danych;

Kompleksowy audyt rozwiązań IT;

Z praktyki wiem iż najczęściej potrzebnymi audytami są audyty inwentaryzacje i kompleksowe. Ze swojej strony polecam także audyty związane z bezpieczeństwem której to kwestii użytkownicy zaczynają być coraz bardziej świadomi.

Nie unikam też trudnych indywidualnych tematów i przeprowadzania audytów w oparciu o konkretną tematykę interesującą zlecającego.

Mając na uwadze fakt, iż audyty tworzone są prawie zawsze dla osób zarządzających danym przedsięwzięciem, które nie muszą dysponować wiedzą informatyczną, zawsze staram się tworzyć podsumowanie audytu językiem zrozumiałym dla nich. Często podając na marginesie przykłady mające pomóc zrozumieć dane zagadnienie audytu.

Social Media