Oferta

Konsultacje

Często zdarza się tak, że osoby zarządzające danym przedsięwzięciem, nie są biegłe w sprawach związanych z IT. Jest to sytuacja normalna, gdyż prowadząc instytucję głównie trzeba się znać na tym czym ona się zajmuje, a instytucji zajmujących się czysto IT w stosunku do reszty jest niewiele. Jednak w dzisiejszym świecie prowadząc jakiekolwiek działania, w większości nie da się uniknąć wsparcia w tym działaniu przez odpowiednie dla niego zabezpieczenie IT. W takich wypadkach dla zarządzających, bardzo pomocnym narzędziem są konsultacje z zakresu IT. I to niezależnie od tego czy rozwiązania outsourceują, czy prowadzą własny dział IT.

W tym pierwszym przypadku będzie to pomoc w określeniu potrzeb i doborze odpowiednich rozwiązań a także późniejsze kontroli ich jakości. Natomiast w tym drugim, będzie nieocenionym wsparciem nie tylko zarządzających ale i działu IT, ponieważ konsultacje takie mogą pomóc w udoskonaleniu obecnie stosowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie zewnętrznej i niezależnej opinii do dyskusji.

W ramach konsultacji mogę zaoferować między innymi:

Konsultacje strategii zarządzania zasobami IT;

Pomoc w analizie potrzeb z zakresu IT dla danej organizacji;

Konsultacje doboru rozwiązań, które spełnią potrzeby organizacji wraz analizą ich braków i nadmiarowości;

Analizę audytu bieżącego stanu usług i infrastruktury IT;

Dobór topologii i infrastruktury sieciowej;

Porównanie i wskazanie wad i zalet ofert dostawców łącza internetowego;

Wsparcie w projektowaniu infrastruktury sieciowej LAN;

Pomoc w ocenie pracowników działów IT;

Wsparcie w tworzeniu analizy zagrożeń i instruktarzy stanowiskowych pod kątem BHP;

Dobór końcówek klienckich (komputerów, laptopów, terminali) i innych urządzeń (drukarki, skanery) do określonych potrzeb klienta;

Analiza ofert z zakresu IT z wskazaniem ich wad, zalet, potencjalnych zagrożeń oraz korzyści;

Ocena strategi, taktyki oraz rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT;

Bieżącą pomoc doradczą w procesach wdrażania nowych rozwiązań;

Poza wspomnianymi powyżej, na życzenie klienta, jestem w stanie przygotować i poprowadzić dowolne konsultacje z zakresu IT, które mieszczą się w obszarze w którym posiadam odpowiednie doświadczenie do ich przeprowadzenia.

Kiedyś mój mądry kolega przedstawił bardzo obrazowe porównanie: „Informatyk to tak jak lekarz. Jeden specjalizuje się w kardiologii a drugi okulistyce. I choć obaj są w stanie poradzić sobie z podstawową grypą, to z sercem nie pójdziemy do okulisty a z oczami do kardiologa. Tak samo informatycy specjalizują się w różnych dziedzinach IT. Jedn w sieciach, drugi serwerach a jeszcze innych komputerach klienckich”

Tak więc nawet najlepsi potrzebują czasem wsparcia w realizacji zadań wykraczających poza ich specjalizację.

Zgłaszając się do mnie masz pewność, że pomogę nie tylko w swoim zakresie, ale także dzięki zespołowi ludzi z zaprzyjaźnionych firm IT, jestem w stanie dobrać i poprowadzić konsultację z dowolnego zakresu IT. Bądź osobiście, bądź przez odpowiedniego specjalistę.

Social Media