Oferta

Zarządzanie infrastrukturą

Dzisiaj prawie żadna organizacja nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia IT. W zależności od prowadzonej działalności potrzeby te mogą być bardzo różne. Począwszy od sprawnego działania pojedynczego komputera aż po utrzymanie własnych centów danych. Dlatego właśnie moje usługi zarządzania IT są tak elastyczne.

Oferuję współpracę w oparciu o dowolną formę współprac począwszy od umowy o dzieło, odpowiedniej dla najmniejszych rozwiązań, poprzez współpracę b2b aż do umów kontraktowych lub stałego zatrudnienia w przypadku tych największych. Ten szeroki wachlarz współpracy pozwala dobrać odpowiednią jej formę dla danego przedsięwzięcia.

Ważnym aspektem mojego stylu zarządzania jest ewolucyjne podejście do wprowadzanych zmian. Tych w szybko rozwijającym świecie IT nie da się uniknąć. Jednak zmiany wprowadzane rewolucyjnie powodują stres pracowników, przynajmniej czasowe obniżenie wydajności i jednorazowo wysokie koszty wdrożenia. Natomiast preferowane podejście ewolucyjne, dopasowane do potrzeb organizacji pozwala ograniczyć stres związany z wprowadzanymi zmianami, uniknąć obniżania wydajności i rozłożyć koszty w czasie.

Wśród tak szerokiego spektrum możliwości współpracy warto wyróżnić:

Zarządzanie obsługą IT małych zespołów (np. kancelarii, przychodni) realizowanych w oparciu o umowę serwisową bądź umowę zlecenia;

Zarządzanie sieciami LAN średniej wielkości organizacji (o rozproszonych biurach, z dostępem VPN) realizowane w ramach umów b2b lub serwisowych;

Zarządzanie małymi centrami danych (organizacji, które ze względu na poufność danych nie mogą korzystać z zasobów zewnętrznych), które najlepiej realizować w oparciu o umowy zlecenia bądź zatrudnienia;

Zarządzanie średniej wielkości centrami danych; realizowane w oparciu o umowy o pracę bądź kontrakty;

Pełne zarządzanie infrastrukturą i danymi średniej wielkości organizacji realizowane w oparciu o indywidualnie negocjowane warunki;

Warto podkreślić że przedstawione tu formy współpracy i możliwości to tylko najpopularniejsze przypadki. Otwierając się na potrzeby klienta zawsze dostosowuję odpowiednio swoją ofertę i usługi tak, by jak najlepiej wypełnić potrzeby Jego organizacji.

Social Media